•  
  •  
  •  
  • Αυτοάμυνα Κραβ Μαγκά
  • Κικ Μπόξινγκ
  • Κροστρέινινγκ (κυκλική προπόνηση), ομαδικά και ατομικά.